Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Projekt školní zahrada

Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu MŽP a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů.

Počítá se s úpravou oplocení,vybudováním hmatového chodníku, školkou semenáčků,nákup laviček,výsadbou ovocných stromů, založením bylinkové zahrádky a vybudováním malého jezírka.