Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Školní družina

 • školní družina (ŠD) má kapacitu 100 žáků ve 4 odděleních
 • provoz ŠD od 5. 9. 2023 do 28. 6. 2024:
  • ranní ŠD 6:30–8:10 
  • odpolední ŠD 11:05–16:00: mezi 13:00-14:30 probíhá řízená činnost, v této době není možné si žáky vyzvednout
 • žáci jsou do ŠD přijímáni na základě odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání, kterou rodiče vyplní v den zápisu do ŠD
 • do ŠD se také přihlašují žáci, kteří navštěvují pouze ranní družinu
 • žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů v přihlášce k zájmovému vzdělávání
 • školní družina je zpoplatněna, poplatek se hradí 2x ročně:
  • 1. pololetí   září–prosinec    800,- Kč
  • 2. pololetí   leden–červen  1200,- Kč
  • platební údaje obdrží rodiče přes aplikaci Bakaláři
 • žáci chodí do ŠD v doprovodu pedagogických pracovníků nebo samostatně po obědě
 • odpolední čas v družině trávíme aktivitami, které jsou popsané v ŠVP
 • během školního roku pravidelně navštěvujeme knihovnu
 • některé dny v týdnu jsou žáci z družiny uvolňováni na zájmové kroužky, ze kterých se navracejí zpět do družiny; v případě změny je potřeba vždy informovat vychovatelku oddělení, které žák navštěvuje
 • všichni žáci jsou povinni dodržovat řád ŠD, v případě jeho porušení může být žák  vyloučen