Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Školní družina

 • školní družina má kapacitu 100 žáků ve 4 odděleních
 • provoz ŠD  od 5. 9. 2023 do 28. 6. 2024:
 • ranní ŠD  06:30–08:10 
 • odpolední ŠD  11:05–16:00 - od 13:00 do 14:30 probíhá pravidelná čiinnost, v této době není možné si žáky vyzvednout
 • žáci jsou do ŠD přijímáni na základě odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání, kterou rodiče vyplní v den zápisu do ŠD, vždy první školní den
 • do školní družiny se také přihlašují žáci, kteří navštěvují pouze ranní družinu
 • žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů v přihlášce k zájmovému vzdělávání
 • školní družina je zpoplatněna
 • poplatek se hradí 2x ročně  200,- Kč/měsíc

           za 1. pololetí    září–prosinec      800,-Kč

           za 2. pololetí   leden–červen   1200,- Kč

 • platební údaje obdrží rodiče během září přes aplikaci Bakaláři
 • žáci chodí do ŠD v doprovodu ped. pracovníků nebo samostatně po obědě
 • odpolední čas v družině trávíme aktivitami, které jsou popsané v ŠVP
 • během školního roku pravidelně navštěvujeme knihovnu
 • některé dny v týdnu jsou žáci z družiny uvolňováni na zájmové kroužky, odkud potom zase přicházejí zpět do družiny
 • všichni žáci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, v případě jeho porušení může být žák  vyloučen