Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Školní družina

Školní družina má kapacitu 90 dětí, má 3 oddělení. Školní družina je v provozu od 2. 9. 2021 do 29.06.2022.

 • Školní družina je určena přednostně pro děti 1. - 2. třídy. Do doplnění kapacity se zařazují žáci 3. třídy.
 • Ráno mohou do družiny docházet i ostatní žáci z I. stupně naší školy.
 • Přihláška do ŠD - žáci jsou do ŠD přijímáni na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží první školní den. Vyplněná přihláška se odevzdá pokud možno hned první den nebo nejpozději druhý den paní učitelce nebo vychovatelce ŠD.

Provoz školní družiny

 • Provoz ranní družiny začíná v 6:30 hod a končí v 7:05 hod. Potom děti odcházejí na vyučování.
 • Provoz odpolední družiny začíná v 11.05 hod a končí v 16.00 hod.
 • Děti chodí do družiny v doprovodu pedagogických pracovníků. V 11:30 hodin odcházíme společně na oběd. Děti, které mají vyučování až do 12:00 hodin, jdou po vyučování na oběd a postupně všichni přicházejí do družiny.

Platba

 • Poplatek za školní družinu činí 150,-Kč/ měsíc
  - hradí se 2x ročně:
    září - prosinec 600,-Kč
    leden - červen 900,-Kč
 • Platba se provádí bezhotovostně na účet školy: 0484790319 / 0800, VS je evidenční číslo žáka (sdělí vychovatelka ŠD).

Aktivity v družině

Odpolední čas v družině trávíme zájmovými aktivitami, tvořením, kreslením, pobytem venku a volnou hrou. Během školního roku pravidelně navštěvujeme knihovnu. Některé dny v týdnu jsou děti z družiny uvolňovány na zájmové kroužky, odkud potom zase přicházejí zpět do družiny.

Domů odcházejí děti samy na základě vyplněné přihlášky nebo s rodiči.

Všichni žáci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, v případě jeho porušení může být žák z družiny vyloučen.

Zaměstnanci ŠD