Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

MŠ - základní informace

Mateřská škola je součástí ZŠ v Kněžmostu, nachází se v blízkosti sportovního hřiště a veřejného koupaliště. MŠ má 3 třídy, 2 v hlavní budově – 48 dětí a 1 třídu v novém pavilonu – 24 dětí.

Všechny třídy mají zřízeny uzavřené facebookové skupiny, pro rychlejší a efektivnější sdílení informací s rodiči a prezentaci činností dětí.

MŠ - základní informace
  • Provozní doba MŠ je od 6:00 do 16:30 hod.
  • Provoz o prázdninách během roku je omezený, o letních prázdninách je MŠ na čtyři týdny uzavřená.
  • Měsíční školné je 450 Kč.
  • Zápis probíhá v měsíci květnu. Do tří oddělení bývá zapsáno po 24 dětech.

Školní vzdělávací program – „Díváme se, povídáme, tvoříme.“

Koncept našeho ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V našich věkově smíšených třídách nabízíme kvalitní péči o všechny děti, přizpůsobenou jejich potřebám a dovednostem.

Ve vzdělání dětí upřednostňujeme:

  • Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole
  • Rozvíjení vnímání a kladného vztahu ke svému prostředí a přírodě
  • Rozvíjení a podpora kladného vztahu dětí k pohybovým aktivitám
  • Artefiletika- rozvoj tvořivosti dítěte jak ve vztahu k dětské osobnosti, tak k výtvarné kultuře
  • Respektování přirozené potřeby dítěte a vytváření co nejlepších podmínek pro jeho individuální rozvoj
  • Rozvíjení a podněcování spolupráce s rodiči

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.