Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Školní klub

Provoz školního klubu od 5. 9. 2023 do 28. 6. 2024:

PO  13:00–15:00

ÚT   13:00–15:00

ST   13:00–15:00

ČT   13:00–15:00

PÁ   13:00–15:00

 • kapacita ŠK je 30 žáků, klub se otevírá za podmínky, že je přihlášeno min.15 žáků
 • žáci jsou do ŠK přijímány na základě vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání, kterou odevzdají vychovatelkám první školní den
 • žáci mohou odejít ze ŠK na základě údajů na přihlášce k zájmovému vzdělávání
 • poplatek za ŠK je stanoven na 200,- Kč/měsíc
 • poplatek se hradí 2x ročně   září–prosinec  800,-Kč                                             

                                                   leden–červen  1200,-Kč

 • platební údaje obdrží rodiče během září přes aplikaci Bakaláři
 • školní klub pro svou činnost využívá hernu v 1. patře staré budovy a další prostory školy i jejího okolí
 • děti chodí do školního klubu samostatně bez pedagogického doprovodu
 • odcházejí podle pravidel, které stanoví vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy a rodiči.
 • všichni žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu
 • v případě jeho porušení může být žák z klubu vyloučen