Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Podzimní soutěže

V průběhu září měli rodiče možnost zaregistrovat své děti do Logické olympiády. Tato soutěž je pořádaná Mensou České republiky. Je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Během října pak všichni přihlášení museli vypracovat doma nebo ve škole krátký on-line test. Zúčastnilo se celkem 41 dětí, z toho 3 děti z MŠ. Nejúspěšnější z naší školy byl Jonáš Pospíšil z 5.A a Zina Hlavičková ze zelené třídy MŠ.

Začátkem listopadu proběhlo školní kolo Bobříka informatiky. Zúčastnili se žáci od 3. do 9. ročníku a 25 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Nejúspěšnějším řešitelem z naší školy byl Antonín Houska z 5.A, který získal 189 z celkových 192 bodů. V celostátním pořadí kategorie Junior (9. třída a 1. ročník SŠ) se nejlépe umístil Jan Macoun, který se také stal úspěšným řešitelem letošní soutěže.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy.

Mgr. Květa Havlíková