Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Jaro je tady

Hola, hola, jaro nás volá.

Konečně jsme se dočkali krásného a teplého počasí. Venku se začíná zelenat tráva a pučí stromy a keře. Na vycházkách jsme hledali jarní květiny v zahrádkách, pozorovali kachny na rybníce a dokonce jsme už také spatřili na komíně na Žantově čápa. Vyzdobili jsme si prostory školy a družiny jarními motivy, tvoříme dekorace a pomalu se chystáme na velikonoční tvoření a vypravování o tradicích a zvycích spojených s Velikonocemi.