Vybavení základní školy

Od 2. 9. 2019 probíhá výuka pouze v budově školy na adrese Na Františku 75. Na této adrese vykonává činnost i školní družina a školní klub, je zde také výdejna obědů.

Objekt školy se skládá z původní školní budovy, zrekonstruovaného a zmodernizovaného školního pavilonu, školní zahrady s amfiteátrem a tělocvičny.

Původní školní budova je dvoupodlažní objekt, který je využíván pro výuku žáků 1. stupně školy a v průběhu užívání byl několikrát modernizován, aby odpovídal současným požadavkům. Je v něm pět učeben a jídelna se zázemím pro výdej jídel. V této budově byla vyměněna okna a zároveň došlo k propojení této části s novou školou a školní tělocvičnou.

Nová budova školy je třípodlažní objekt, který byl zkolaudován v srpnu 2019. Je v něm deset odborných učeben, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory. Dále je zde jedna kmenová třída pro 30 žáků, 3 oddělení družiny. Kmenovou třídu využívá školní klub.

Škola má bezbariérový přístup. Prostředí školy je velmi moderní, nová budova splňuje nároky na pasivní stavbu. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a také žáci, převážně svými výtvarnými pracemi.

Jsme jednou ze škol, které byly mezi prvními v budování učeben vybavených počítačovou technikou. Od počátků v roce 1992 dosud jsme v tomto směru dosáhli, možno říci, nadstandardního vybavení. Počítačovou techniku učitelé funkčně využívají ve výuce většiny vyučovacích předmětů, každý učitel má k dispozici notebook a iPad. Celá škola je pokryta wifi připojením. Také jsme zpřístupnili webovou aplikaci školy pro rodiče, která obsahuje průběžnou a pololetní klasifikaci. Rodiče mohou komunikovat se všemi pedagogy prostřednictvím služebních emailů. Provozujeme funkční internetové stránky (www.zsknezmost.cz), které jsou pravidelně aktualizované.

Velmi dobré jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola má k dispozici fotbalové hřiště, venkovní plavecký bazén a svoji tělocvičnu přímo u školy. V zimě jsou zde vhodné přírodní podmínky pro bruslení i pro běžecký lyžařský výcvik.

Ve škole je k dispozici i keramická dílna s moderní elektrickou pecí. Je využívána převážně pro zájmovou činnost žáků.

Pro výuku je možné využívat také cvičnou kuchyňku se dvěma kuchyňskými linkami, venkovní amfiteátr a rozlehlou zahradu, vnitřní aulu.

Všechny třídy a učebny na škole jsou vybaveny novým nábytkem.

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kněžmost

Školní jídelna je umístěna v suterénu budovy mateřské školy.
Do provozu byla uvedena 10. 5. 1979.

V srpnu 2005 byla provedena celková rekonstrukce výdejny stravy v přízemí MŠ:

  • myčka nádobí
  • nerezový dvoudřez

V říjnu 2007 byla dokončena celková rekonstrukce kuchyně, která byla vybavena novou technologií:

  • konvektomat
  • varné kotle
  • plynové sporáky s horkovzdušnou troubou
  • multifunkční robot

V červenci 2008 byla provedena částečná rekonstrukce výdejny stravy v prvním patře MŠ.
Školní jídelna Kněžmost zajišťuje stravování pro ZŠ, MŠ, zaměstnance a cizí strávníky.
Vaří se polévky a 4x týdně dvě hlavní jídla, pro MŠ se připravují svačiny a přesnídávky a zajišťuje pitný režim. Přihlašování i odhlašování obědů je elektronické

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Ve středu 12.2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola...

V pátek 24. ledna se šest dívek z 9. třídy zúčastnilo školního kola...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz