Základní škola

Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Základní škola v současné době vzdělává 278 žáků ve 13 třídách. Škola se nachází v příjemném prostředí. V současné době se můžeme pyšnit novou budovou školy.

Škola se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří žáci mají vypracován na základě doporučení pedagogicko - psychologických poraden individuální vzdělávací program, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

  • Pro všechny žáky zajišťujeme jako doplněk výchovně vzdělávacího procesu návštěvy kulturních představení, exkurse, školní výlety.
  • Zajišťujeme plavecký výcvik a lyžařský výcvik žáků.
  • Věnujeme se individuálně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • V rámci povinné výuky cizím jazykům vyučujeme od 3. ročníku anglickému jazyku, od 7. ročníku vyučujeme jako druhý německý jazyk.
  • V počítačové učebně máme k dispozici kvalitní výukové programy pro většinu vyučovacích předmětů.
  • Účastníme se předmětových a sportovních soutěží.
  • Žáci 1. a 2. třídy mohou navštěvovat školní družinu, žáci 3. třídy podle volné kapacity školní klub.
  • Dopravní podnik Kněžmost vychází škole vstříc při zajišťování dopravní obslužnosti.

Vzdělávací program školy

Škola má zpracovaný školní vzdělávací program, který se snaží naplňovat ve všech třídách. Hlavním cílem školy je vychovat slušné mladé lidi a zabezpečit jejich rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

Hory 2020

Lyžařský výcvik

Letos jsme vyrazili do Rokytnice nad Jizerou v termínu od 5....

V sobotu 7.12. jsme se vydali na výlet na Ještěd. Jeli jsme vlakem do Liberce,...

Ve čtvrtek k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a s čerty. Navštívili...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz