Základní škola

Naše škola patří do kategorie těch menších. Na škole je 13. Škola se nachází v příjemném prostředí. V současné době probíhá stavba II. stupně ZŠ. I. stupeň je umístěn v náhradních prostorách na náměstí a v hasičské zbrojnici.

Každý rok pořádáme rodičovskou veřejností oblíbený Vánoční jarmark a podílíme se na pořádání Školního plesu SRPŠ. Samozřejmostí jsou interaktivní tabule ve všech třídách. Ve výuce naši žási i učitelé naprosto běžně používají moderní techniku a internet. Českou školní inspekcí byla škola hodnocena jako velmi dobrá.

  • Pro všechny žáky zajišťujeme jako doplněk výchovně vzdělávacího procesu návštěvy kulturních představení, exkurse, školní výlety.
  • Zajišťujeme plavecký výcvik a lyžařský výcvik žáků.
  • Věnujeme se individuálně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • V rámci povinné výuky cizím jazykům vyučujeme od 3. ročníku anglickému jazyku, od 7. ročníku vyučujeme jako druhý německý jazyk.
  • V počítačové učebně máme k dispozici kvalitní výukové programy pro většinu vyučovacích předmětů.
  • Účastníme se předmětových a sportovních soutěží.
  • Žáci 1. a 2. třídy mohou navštěvovat školní družinu, žáci 3. třídy podle volné kapacity školní klub.
  • Dopravní podnik Kněžmost vychází škole vstříc při zajišťování dopravní obslužnosti.

Vzdělávací program školy

Škola má zpracovaný školní vzdělávací program, který se snaží naplňovat ve všech třídách. Hlavním cílem školy je vychovat slušné mladé lidi a zabezpečit jejich rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

3.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 1.6.jsme se vydali na poslední výlet v tomto pololetí. Sraz jsme si...

V sobotu 18.5.jsme se vydali vlakem do Příšovic. Odtud jsme šli pěšky do...

Dnes jsme opět zavítali na celý den do Londýna.Nejprve jsme navštívili...
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz