Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří v současné době 17 plně kvalifikovaných pedagogů. Velkou předností školy je plné zajištění výuky cizích jazyků kvalifikovanými pedagogy. Dále na naší škole působí čtyři vychovatelky, pět asistentek pedagoga. Pracuje zde výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, oba s ukončeným vzděláním této odborné kvalifikace. Externě spolupracujeme se školní psycholožkou. Pracovní kolektiv doplňuje 5 správních zaměstnanců, 6 učitelek MŠ, 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny.

Velký důraz klade škola na vzdělávání svých pracovníků. Vzdělávání pracovníků probíhá podle schváleného plánu DVPP. 2x ročně probíhá školení celého učitelského sboru. Všichni vyučující se pak samostatně vzdělávají ve své odbornosti nebo pedagogických kompetencích podle nabídky vzdělávacích institucí. Za jeden z hlavních úkolů považujeme realizaci poznatků ze seminářů a jejich zavádění do každodenní praxe školy.

Velkým přínosem pro chod školy a řešení výchovných i osobních problémů žáků je spolupráce s psychologem, která byla zahájena ve školním roce 2014/2015, a která se neustále rozšiřuje a zdokonaluje. Tyto služby nám pomáhají při řešení problematických situací na škole. Součástí programu prevence rizikového chování jsou také pravidelné semináře, přednášky a pracovní dílny o.s. Semiramis.

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Ve středu 12.2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola...

V pátek 24. ledna se šest dívek z 9. třídy zúčastnilo školního kola...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz