Vybavení ŠK

  • ŠK má kmenovou místnost na 2.stupni ZŠ v učebně, kde probíhá výuka hudební a dramatické výchovy. V této učebně má k dispozici dostatek prostoru, stoly vhodné pro výtvarné a další tvořivé činnosti, koberec pro relaxační aktivity, bubínky, interaktivní tabuli. Mohou využívat stolní hry a stůl na stolní tenis v předsálí tělocvičny.
  • Dále může ŠK klub využívat tělocvičny v budově školy, aulu k vernisážím, kulturním akcím, keramickou dílnu, počítačovou učebnu.
  • Dále ŠK klub využívá okolí školy.
Květen ve školním klubu

Květnové počasí nás takříkajíc vyvedlo aprílem. Místo očekávaného...

Duben se dá shrnout jedním slovem- Velikonoce. Většinu času jsme věnovali...

Březen se nám líbil. Konečně začalo být hezky a můžeme chodit ven na...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz