Školní klub

Školní klub bude ve školním roce 2019/2020 otevřen dle zájmu a potřeb žáků pouze některé dny v týdnu. Provozní doba školního klubu bude během měsíce září upřesněna.

Provoz školního klubu

 • Děti chodí do klubu samostatně - bez doprovodu.
  Odcházejí podle pravidel, které stanoví vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy a rodiči.
 • Platba

  • Platba bude upřesněna během září.

  Aktivity v klubu

  Obsah vzdělávání zahrnuje tyto činnosti:
  - tvořivá činnost (netradiční techniky, výtvarná činnost...)
  - sporty (dle možností školy)
  - turnaje (stolní tenis, piškvorky…)
  - práce s internetem
  - projekty na různá témata, která doplňují průřezová témata ŠVP ZŠ
  - četba knih, časopisů
  - poslech hudby
  - krátké výlety, vycházky do okolí
  - činnost vycházející z vlastní iniciativy žáků
  - vernisáže prací

  Květen ve školním klubu

  Květnové počasí nás takříkajíc vyvedlo aprílem. Místo očekávaného...

  Duben se dá shrnout jedním slovem- Velikonoce. Většinu času jsme věnovali...

  Březen se nám líbil. Konečně začalo být hezky a můžeme chodit ven na...

  Adresa:
  Na Františku 75,
  294 02, Kněžmost


  Sekretariát
  326 784 166

  Ředitelna
  326 741 474

  skola@zsknezmost.cz