Školní klub

Školní klub má jedno oddělení. Školní klub bude v provozu od 4. 9. 2018 do 28. 6. 2019. Některé děti navštěvují školní klub jen určité dny v týdnu.

  • Školní klub je určen přednostně pro žáky 5. - 9. třídy a pro žáky nižších ročníků, kteří nenavštěvují školní družinu. Při větším zájmu je zohledňován věk a potřeby konkrétního dítěte.
  • Kapacita ŠK je 30 dětí.

Provoz školního klubu

  • ŠK bude otevřen v pondělí - pátek od 12:00 - 15:00 hodin. V případě zvýšeného zájmu bude provoz ŠK upraven.
  • Děti chodí do klubu samostatně - bez doprovodu.
    Odcházejí podle pravidel, které stanoví vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy a rodiči.

Platba

  • Poplatek za školní klub je 1× ročně (150 Kč za měsíc).
  • Poplatek 1500,- Kč uhraďte bezhotovostně do konce měsíce září.
    účet: 0484790319 / 0800, VS je evidenční číslo žáka (sdělí vychovatelka ŠK).

Aktivity v klubu

Obsah vzdělávání zahrnuje tyto činnosti:
- tvořivá činnost (netradiční techniky, výtvarná činnost...)
- sporty (dle možností školy)
- turnaje (stolní tenis, piškvorky…)
- práce s internetem
- projekty na různá témata, která doplňují průřezová témata ŠVP ZŠ
- četba knih, časopisů
- poslech hudby
- krátké výlety, vycházky do okolí
- činnost vycházející z vlastní iniciativy žáků
- vernisáže prací

Školní klub v září 2018

Školní klub v letošním školním roce přivítal druháčky. Celé září se...

Červen utekl jako voda. Pěkné počasí podporovalo představu prázdnin a nikomu...

Začátek kvěna byl příjemně kratší díky svátkům a ředitelskému volnu....

Adreasa:
Na Františku 32,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz