Školní klub

Školní klub bude ve školním roce 2021/22 otevřen 3 dny v týdnu:

ÚT-13.00-15.00
ST-13.00-15.00
ČT-13.00-15.00

Školní klub povedou paní vychovatelky:
Lucie Brothánková brothankova@zsknezmost.cz
Ivana Šturmová sturmova@zsknezmost.cz

Poplatek za školní klub činí 100,-Kč/ měsíc. Poplatek se hradí pololetně, platby se zasílají na účet školy. Veškeré platební údaje budou předány dětem v notýsku.

Školní klub pro svou činnost využívá hernu v 1. patře staré budovy, kmenovou třídu V. A a další prostory školy i jejího okolí. Děti chodí do školního klubu samostatně bez pedagogického doprovodu. Odcházejí podle pravidel, které stanoví vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy a rodiči.

Aktivity v klubu

Obsah vzdělávání zahrnuje tyto činnosti:
- tvořivá činnost (netradiční techniky, výtvarná činnost...)
- sporty (dle možností školy)
- turnaje (stolní tenis, vybíjená, piškvorky…)
- projekty na různá témata, která doplňují průřezová témata ŠVP ZŠ
- četba knih, časopisů
- poslech hudby
- krátké výlety, vycházky do okolí
- činnost vycházející z vlastní iniciativy žáků
- vernisáže prací
- práce s internetem

Květen ve školním klubu

Květnové počasí nás takříkajíc vyvedlo aprílem. Místo očekávaného...

Duben se dá shrnout jedním slovem- Velikonoce. Většinu času jsme věnovali...

Březen se nám líbil. Konečně začalo být hezky a můžeme chodit ven na...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz