Školní družina

Školní družina má kapacitu 60 dětí, má dvě oddělení. Školní družina je v provozu od 4. 9. 2018 do 28. 6. 2019. Některé děti navštěvují družinu jen určité dny v týdnu.

 • Školní družina je určena přednostně pro děti 1. - 2. třídy. Do doplnění kapacity se zařazují žáci 3. třídy. Kapacita ŠD je 60 dětí.
 • Ráno mohou do družiny docházet i ostatní žáci z I. stupně naší školy

Provoz školní družiny

 • Provoz družiny začíná ráno v 6:30 hodin a končí v 7:05 hodin. Potom děti odcházejí na vyučování.
 • Odpoledne začíná družina v 11:05 hodin - po skončení 4. vyučovací hodiny. Odpoledne končí družina v 16:00 hodin.
 • Děti chodí do družiny samostatně - bez doprovodu. V 11:30 hodin odcházíme společně na oběd. Děti, které mají vyučování až do 12:00 hodin, jdou po vyučování na oběd a postupně všichni přicházejí do družiny.

Platba

 • Poplatek za školní družinu je 1 × ročně (150 Kč za měsíc).
 • Plaťte bezhotovostně do konce měsíce září,
  účet: 0484790319 / 0800, VS je evidenční číslo žáka (sdělí vychovatelka ŠD).

Aktivity v družině

Odpolední čas v družině trávíme všichni společně. Některé dny v týdnu jsou děti z družiny uvolňovány na zájmové kroužky, odkud potom zase přicházejí zpět.

Domů odcházejí děti samy nebo s rodiči - musí dodržovat čas odchodu.

Všichni žáci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, v případě jeho porušení může být žák z družiny vyloučen.

  Vítání jara v družině

  Společně jsme se dočkali hezkého počasí, vyzdobili jsme si prostory školy a...

     Předvánoční čas jsme v družině trávili především vyráběním...

  Krásný podzimní čas trávíme v družině vyráběním, kreslením, hodně...

  Adresa:
  Na Františku 75,
  294 02, Kněžmost


  Sekretariát
  326 784 166

  Ředitelna
  326 741 474

  skola@zsknezmost.cz