Mateřská škola

Mateřská škola je součástí ZŠ v Kněžmostě, nachází se v blízkosti sportovního hřiště a veřejného koupaliště. MŠ má 3 třídy, 2 třídy v hlavní budově - 48 dětí, 1 třída v novém pavilonu – 24 dětí. Kolaudace přístavby byla dne 25.8. a zahájení provozu se uskutečnilo dne 1.9. 2011.

Budova mateřské školy je jednopatrová s dvěma třídami, s nově rekonstruovanou vyvařovnou školní jídelny, čističkou pro bazén a technickými prostorami v suterénu.

Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociální péče o děti.

 • Zápis probíhá v měsíci květnu, do tří oddělení MŠ bývá zapsáno 24 dětí.
 • Provozní doba je od 6:00 do 16:30 hod.
 • Provoz o prázdninách během roku je omezený,
  o letních prázdninách je MŠ na čtyři týdny uzavřena.
 • Měsíční školné je 450,-Kč.

Školní vzdělávací program - "Díváme se, povídáme, tvoříme"

Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme:
 • Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole
 • Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě
 • Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám
 • Artefiletika – rozvoj tvořivosti dítěte jak ve vztahu k dětské osobnosti, tak k výtvarné kultuře, respektování přirozené potřeby dítěte a vytváření co nejlepších podmínek pro jeho individuální rozvoj.
 • Rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Logopedie

Odborné vedení: Bc. Lucie Bejrová
tel.: 733 104 585

Distanční výuka
Maškarní karneval
Nadpis neni vyplnen

Děkujeme paní Hlavičkové za Max elektro Tv do žluté třídy.

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz