Občanská výchova - 6. třídaPro zpestření výuky předmětu Výchova k občanství mě napadlo, ve spolupráci s paní Ivanou Cenefelsovou, uspořádat přednášku na téma - Významní představitelé obce Kněžmost.  Přednáška, na kterou přijal pozvání pan starosta Ing. Adam Pospíšil, se konala 13.2.2013.

Žákům bylo představeno několik významných představitelů naší obce. Za dlouholetý přínos dokumentování historie obce Ing. Theodor Honický a Jiří Jaroš, za přínos v oblasti kulturního života obce a knihovnictví Karla Mikešová, za obětavou práci na naší škole Mgr. Jiří Nikodém a Hana Bejrová a za vynikající reprezentaci obce v motoristickém sportu Josef Brzobohatý.

Převážnou část přednášky pan starosta Ing. Pospíšil vzpomínal a vyprávěl dětem o tom, jak se změnila obec Kněžmost za funkčního období jeho tatínka Ing. Vítězslava Pospíšila, který byl oceněn in memoriam za celoživotní přínos pro rozvoj obce.

V druhé části přednášky žáci měli možnost položit pár velmi zajímavých dotazů týkajících se například přestavby budovy zdejší základní školy.

Tématu Naše obec jsme v hodinách Výchovy k občanství věnovali velmi mnoho času. Procházeli jsme celou naší obcí a hovořili o historii, pověstech, místních tradicích, kulturních a přírodních památkách, významných institucích. Vše bylo v návaznosti na probírané téma Naše obec - Významní rodáci - Obecní samospráva, které  vychází ze Školního vzdělávacího plánu v předmětu Výchova k občanství.

Snažil jsem se tímto podpořit kladný vztah žáků k místu, ve kterém žijí.

Chtěl bych mnohokrát poděkovat paní Ivaně Cenefelsové a Ing. Adamu Pospíšilovi za zrealizování přednášky, která jistě byla pro žáky velmi přínosnou a netradiční.

Foto zde

Mgr. Zdeněk Chlup

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy se uskutečnilo ve čtvrtek 25.6. v aule...

Nadpis neni vyplnen

Děkujeme paní Hlavičkové za Max elektro Tv do žluté třídy.

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz