Naši malí gymnastéV zimním období v hodinách tělesné výchovy se snažíme v hodinách tělesné výchovy věnovat jednou týdně nácviku jedné z kolektivních sportovních her a druhou vyučovací hodinu v pořadí trávíme systematickým a důkladným nácvikem gymnastických cvičení na všech gymnastických náčiních. V tělesné výchově na prvním stupni využíváme spoustu zajímavých a zábavných her, klademe však důraz i na čistotu provedení silově nebo koordinačně náročných tělesných prvků. Gymnastika je vlastně soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti.

Rád bych, aby děti získaly kladný vztah k této ne vždy oblíbené disciplíně. Gymnastika vznikla už v antickém Řecku a byla zahrnuta do systému celkového harmonického rozvoje člověka v duchu kalokagathie. Tato myšlenka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy.

Na fotkách můžete shlédnout stručný přehled z hodiny, ve které jsme se zaměřili především na zpevňovací průpravu celého těla, která je základní abecedou gymnastiky. Tu je třeba zvládnout před samotným nácvikem gymnastických prvků. V druhé části jsme se snažili o vytyčení hlavních bodů odrazové techniky a procvičování příslušných průpravných cvičení.

Jak můžete vidět, děti k těmto činnostem mají velmi blízko a to mě jako učitele velmi těší. Foto zde

Za sekci tělesné výchovy Mgr. Zdeněk Chlup

Hory 2020

Lyžařský výcvik

Letos jsme vyrazili do Rokytnice nad Jizerou v termínu od 5....

V sobotu 7.12. jsme se vydali na výlet na Ještěd. Jeli jsme vlakem do Liberce,...

Ve čtvrtek k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a s čerty. Navštívili...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz