Kruhový provoz - kroužek kondičního cvičeníPřinášíme Vám náhled do jedné z hodin volitelného kroužku kondičního cvičení, ve kterém jsme se zaměřili na aktivaci silové vytrvalosti pomocí metodicko-organizační formy kruhového provozu. Je nutné žákům zdůraznit pocit důležitosti tohoto cvičení a potřeby rozvoje celkové tělesné zdatnosti, silové vytrvalosti a především svalové rovnováhy. U některých stanovišť jsme použili lehké zátěže z důvodu motivačního a z důvodu zefektivnění cvičení. Za účelem zvýšení zatížení jsme využili následujícího náčiní: plné míče, expandery, šplhadla, gymnastickou hrazdu a kruhy.

Kruhový provoz je specifickou metodicko-organizační formou, ve které se využívá tzv. intervalová metoda. Cvičení je realizováno na jednotlivých stanovištích, které před začátkem kruhového provozu žáci obsadí. Celý průběh cvičení je doprovázen hudbou se zvukovými signály, jež určují jednotlivé doby trvání zátěže a délky intervalu odpočinku. Výběr cviků je zaměřený převážně na posilování svalových skupin s tendencí k ochabnutí s doplňujícími cvičeními dynamického charakteru. Pro chlapce jsem také motivačně zařadil i cviky na posílení pletence ramenního, paží a zad. V každém z okruhů se postupně střídá posilování určité svalové partie s důrazem na posílení ochablých svalových skupin.

Jednotlivé charakteristiky zatížení vytvářely podmínky pro posílení převážně svalů fyzického charakteru a u některých cviků byla aktivována i dynamická síla. Charakter zatížení je dán použitou metodou rozvoje silových schopnosti a metodicko-organizační formou tedy:

    - Doba trvání jednoho cviku - 45 sekund

    - Interval odpočinku - 15 sekund.

    - Počet opakování jednotlivých cviků byl individuální

    - Počet okruhů v kruhovém provozu - kruhový provoz byl složen ze 3 okruhů

    - Počet cviků v okruhu - každý okruh obsahoval 7 cviků (stanovišť) - celkem 21 cviků

V následující hodině jsme se zaměřili na posílení svalů dolních končetin s využitím stabilizačních cviků s preventivním a zdravotním účinkem na kolenní kloub.

Foto zde

Mgr. Zdeněk Chlup

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy se uskutečnilo ve čtvrtek 25.6. v aule...

Nadpis neni vyplnen

Děkujeme paní Hlavičkové za Max elektro Tv do žluté třídy.

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz