Listopadové soutěže ... tentokrát onlineJako v loňském školním roce se naši žáci zúčastnili několika soutěží. I když školy byly zavřené, velice dobře nás zvládli reprezentovat i z domova.Od 9. do 20. listopadu měli žáci ze 4. – 9. třídy možnost zúčastnit se soutěže Bobřík informatiky. V online testu odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Úspěšným řešitelům (a nebylo jich málo) gratulujeme.Ve čtvrtek 12. listopadu se zúčastnily čtyři týmy, složené z žáků 2. stupně, matematické soutěže MaSo. Úspěch nebyl založen jen na počtu vyřešených matematických úloh, ale i na zvolení správné strategie v rámci doplňkové hry. Velkou radost nám udělal tým ve složení David Zikmund, Matyáš Louda a Pavel Stuchlík, který se umístil na 74. místě (v rámci týmů ze základních škol by byli na 12. místě). Ani ostatní naši účastníci se však v konkurenci 392. týmů neztratili. Děkujeme za krásné výsledky.Do 15. listopadu si ještě mohli žáci 3. – 6. třídy vyzkoušet úlohy Matematického klokana. Celkem této možnosti využilo 27 žáků napříč zmíněnými ročníky.Děkujeme všem soutěžícím za účast a chuť vyzkoušet si i něco trošku jiného a změřit své síly s vrstevníky z ostatních škol.Mgr. Květa Havlíková
Úřední dny ve škole o letních prázdninách

Ve škole budou úřední dny o letních prázdninách v těchto dnech a hodinách:...

Sbírka krmiv pro EKO centrum zahrada Mladá Boleslav
Distanční výuka
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz