Podzimní akce 4. třídVe dnech 7. - 8. září 2020 proběhl adaptační kurz. Hlavním cílem bylo seznámení s novými třídními učitelkami a spolužáky, posílení spolupráce a komunikace mezi dětmi. V pondělí ráno jsme se sešli ve škole a společně jsme se vydali pěšky do rekreačního areálu Drhleny, kde měl adaptační kurz probíhat. Cestou jsme využili příjemného prostředí suhrovických rybníků k odpočinku, ke svačině a čas zbyl i na několik seznamovacích aktivit. Poté se už děti těšily, až se budou moci zabydlet v chatičkách, takže jsme přidali do kroku, abychom co nejdříve byli v cíli naší cesty. Po 1. náročném úkolu, kdy si musel každý povléknout postel, jsme si prošli areál a odpoledne jsme věnovali sportovním aktivitám (fotbal, přehazovaná, stolní tenis či minigolf) na upevnění třídních i mezitřídních vztahů. Před večeří jsme si zahráli několik her zaměřených na spolupráci a komunikaci mezi dětmi. Druhý den jsme se vrhli na tvorbu třídních pravidel. Vše rychle uteklo a už jsme čekali na odpolední příjezd rodičů. Počasí nám celý pobyt přálo a celkově se adaptační kurz vydařil. Někomu se ani nechtělo domů.Koncem září navštívili naši školu zástupci městské policie z Mnichova Hradiště a v rámci dopravní výchovy seznámili děti  s pravidly bezpečného chování v silničním provozu. Pomocí zajímavých videí ukazovali, jak se mají zachovat v určitých dopravních situacích (jak v roli chodce, tak cyklisty) a nezapomněli si společně zopakovat také základní dopravní značky. Těsně před uzavřením škol stihli žáci absolvovat praktickou výuku na dopravním hřišti. Na jaře je čeká druhá část, kdy budou moci získat průkaz cyklisty.V pátek 8. října 2020 proběhla v místní knihovně čtenářská dílna se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Děti se hravou formou seznámily s knihou Na hradě Bradě, zahrály si divadlo a všichni si zasoutěžili o drobné ceny. Všechny akce si děti moc užily a budeme doufat, že budou následovat již brzy další. Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Eva Exnerová
Sbírka krmiv pro EKO centrum zahrada Mladá Boleslav
Distanční výuka
Maškarní karneval
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz