Zápis k povinné školní docházce


Pro větší přehlednost vkládáme ještě jednou stručné informace k zápisu do 1. ročníku.


 • datum konání 1. – 3. 4. 2020

 • forma – dálkovým přístupem, tzn. do školy nejde ani rodič, ani dítě


Co musí udělat rodič:


 • ve dnech 1. – 3. 4. 2020 otevřít stránky www.zsknezmost.cz a kliknout na odkaz Zápisy Online
 • zobrazí se formulář, kde je potřeba vyplnit osobní údaje dítěte a zákonného zástupce
 • pro jedno dítě vyplňuje záložku Dítě č. 1, pokud by přihlašoval sourozence, otevře si i záložku Dítě č. 2
 • potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů
 • dokončit registraci 
 • po úspěšné registraci obdrží zákonný zástupce email obsahující žádost ve formátu PDF, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče

 • poté si žádost v PDF buď stáhne a odešle datovou schránkou nebo potvrdí elektronickým podpisem a odešle emailem na adresu školy

 • pokud nepoužívá datovou schránku nebo nemá elektronický podpis, žádost si vytiskne, podepíše a tento originál zašle poštou na adresu školy nebo vhodí do schránky umístěné u školy (boční vchod u parkoviště pod lípou)

 • žádost nelze odeslat emailem bez elektronického podpisu

 • pokud rodiče žádají o odklad, vyplní stejnou žádost, jen navíc zaškrtnou políčko Budeme pro dítě žádat odklad

 • v případě žádosti o odklad vyjádření lékaře a doporučení PPP doručí rodiče do školy poštou nebo do schránky umístěné do školy hned poté, co tyto žádosti vyřídí (prosím o vyřízení nejpozději poté, co budou ukončena mimořádná opatření)

Kandidáti do školské rady
Florbalový turnaj chlapců – kategorie IV. – 9.11.2021

chtěl bych poděkovat za účast kluků na dnešním florbalovém turnaji a...

V sobotu 6.11. jsme se vydali na 2. výlet s turistickým kroužkem. Tentokrát...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz