Listopadové soutěženíOd 4. do 15. listopadu 2019 se naši žáci ze 4. – 9. třídy zúčastnili národního kola soutěže Bobřík informatiky. V každé kategorii řešili v online testu 12 úloh z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V tomto školním roce máme 25 úspěšných řešitelů, z toho 13 žáků je z 5. ročníku. Nejúspěšnější řešitelkou na naší škole se stala Kateřina Semeráková z 5. třídy, která získala plný počet bodů (192 b.).V úterý 12. listopadu 2019 se čtyřčlenný tým ve složení Jan Hušek, Tomáš Merva (oba 9. ročník), Antonín Přibík, Lukáš Vacek (oba 7. ročník) zúčastnil podzimního kola matematické soutěže MaSo v Praze. Nezáleželo jen na počtu vyřešených úloh, ale i na vzájemné spolupráci a na zvolené strategii. Všechny tyto faktory nám nakonec vynesly 155. místo mezi 235 týmy, z nichž více jak dvě třetiny tvořili žáci víceletých gymnázií.Všem účastníkům našich soutěží děkuji a přeji mnoho úspěchů i v těch dalších, jež budeme během roku samozřejmě pořádat.                           Mgr. Květa Havlíková

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Ve středu 12.2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola...

V pátek 24. ledna se šest dívek z 9. třídy zúčastnilo školního kola...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz