Triangl


Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přirodovědné obory a s tím související udržitelný rozvoj.

  • Pro žáky 7. až 9. postupného ročníku základních škol budou připraveny a realizovány projektové dny z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy)
  • Pro žáky školy bude vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem.
  • Žákům 8. a 9. ročníku nabídneme ve formě projektových dní ukázky zábavných a interaktivních pokusů z chemie.

Učitelům projekt nabízí řadu seminářů:

  • Seznámení s metodikou modulů Fyziky pro praxi, diskuse o jejich obsahu a případná doporučení pro doplnění.
  • Seznámení s metodikou modulu Základy ochrany duševního vlastnictví, diskuse a jejich obsahu a případná doporučení pro doplnění. Praktická ukázka práce s rešeršemi.
  • Setkání členů partnerské sítě, diskuse o obsahu portálu dumy.cz a návrhy na inovace.

Formou besed s vědci představíme žákům jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně setkávají v televizi či v časopisech. Tím je budeme motivovat k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy budou realizovány převážně ve školách. 

Žáci navštíví některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Exkurze budou připraveny pro všechny postupné ročníky druhého stupně základní školy.

3. výlet turistického kroužku - Ještěd

V sobotu 7.12. jsme se vydali na výlet na Ještěd. Jeli jsme vlakem do Liberce,...

Ve čtvrtek k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a s čerty. Navštívili...

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 si žáci 8. třídy připravili pro své mladší...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz