Triangl


Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přirodovědné obory a s tím související udržitelný rozvoj.

  • Pro žáky 7. až 9. postupného ročníku základních škol budou připraveny a realizovány projektové dny z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy)
  • Pro žáky školy bude vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem.
  • Žákům 8. a 9. ročníku nabídneme ve formě projektových dní ukázky zábavných a interaktivních pokusů z chemie.

Učitelům projekt nabízí řadu seminářů:

  • Seznámení s metodikou modulů Fyziky pro praxi, diskuse o jejich obsahu a případná doporučení pro doplnění.
  • Seznámení s metodikou modulu Základy ochrany duševního vlastnictví, diskuse a jejich obsahu a případná doporučení pro doplnění. Praktická ukázka práce s rešeršemi.
  • Setkání členů partnerské sítě, diskuse o obsahu portálu dumy.cz a návrhy na inovace.

Formou besed s vědci představíme žákům jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně setkávají v televizi či v časopisech. Tím je budeme motivovat k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy budou realizovány převážně ve školách. 

Žáci navštíví některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Exkurze budou připraveny pro všechny postupné ročníky druhého stupně základní školy.

Sbírka krmiv pro EKO centrum zahrada Mladá Boleslav
Distanční výuka
Maškarní karneval
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz