Projekt školní zahrada


Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu MŽP a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů.

Počítá se s úpravou oplocení,vybudováním hmatového chodníku, školkou semenáčků,nákup laviček,výsadbou ovocných stromů, založením bylinkové zahrádky a vybudováním malého jezírka.

3. výlet turistického kroužku - Ještěd

V sobotu 7.12. jsme se vydali na výlet na Ještěd. Jeli jsme vlakem do Liberce,...

Ve čtvrtek k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a s čerty. Navštívili...

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 si žáci 8. třídy připravili pro své mladší...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz