Projekt školní zahrada


Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu MŽP a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů.

Počítá se s úpravou oplocení,vybudováním hmatového chodníku, školkou semenáčků,nákup laviček,výsadbou ovocných stromů, založením bylinkové zahrádky a vybudováním malého jezírka.

Sbírka krmiv pro EKO centrum zahrada Mladá Boleslav
Distanční výuka
Maškarní karneval
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz