Základní škola

Naše škola patří do kategorie těch menších. Na škole je 12 tříd s 240 dětmi. Škola se nachází v příjemném prostředí. V současné době probíhá stavba II. stupně ZŠ. I. stupeň je umístěn v náhradních prostorách na náměstí a v hasičské zbrojnici.

Každý rok pořádáme rodičovskou veřejností oblíbený Vánoční jarmark, adaptační pobyty pro žáky 6. třídy (v letošním roce i 5. třídy), podílíme se na pořádání Školního plesu SRPŠ a další akce. Na naší škole působí rodilý mluvčí. Samozřejmostí jsou interaktivní tabule ve všech třídách. Ve výuce naši žási i učitelé naprosto běžně používají moderní techniku a internet. Českou školní inspekcí byla škola hodnocena jako velmi dobrá.

  • Pro všechny žáky zajišťujeme jako doplněk výchovně vzdělávacího procesu návštěvy kulturních představení, exkurse, školní výlety.
  • Zájemci z řad žáků mají možnost v době mimo vyučování navštěvovat s Klubem mladého diváka divadelní představení v pražských divadlech.
  • Zajišťujeme plavecký výcvik a lyžařský výcvik žáků.
  • Věnujeme se individuálně žákům, u kterých byly zjištěny specifické poruchy učení.
  • V rámci povinné výuky cizím jazykům vyučujeme od 3. ročníku anglickému jazyku, od 7. ročníku vyučujeme jako druhý německý jazyk.
  • V počítačové učebně máme k dispozici kvalitní výukové programy pro většinu vyučovacích předmětů.
  • Účastníme se předmětových a sportovních soutěží.
  • Pro žáky 6. třídy pravidelně připravujeme adaptační pobyt (v letošním roce i pro žáky 5. třídy).
  • Žáci 1. a 2. třídy mohou navštěvovat školní družinu, žáci 3. třídy a dojíždějící žáci 4. – 6. třídy školní klub..
  • Dopravní podnik Kněžmost vychází škole vstříc při zajišťování dopravní obslužnosti.

Vzdělávací program školy

Škola má zpracovaný školní vzdělávací program, který se snaží naplňovat ve všech třídách. Hlavním cílem školy je vychovat slušné mladé lidi a zabezpečit jejich rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

Turistický kroužek - Hrad Grabštejn
V sobotu 19.5. jsme se vydali vlakem do Hrádku nad Nisou,a pak pěšky na hrad...
Dnes ráno jsme vyrazili na vyhlídkovou plavbu na lodi po řece Sprévě.Potom jsme...
Dnes v 5 hodin ráno jsme se vydali na cestu do Berlína.Nejdříve jsme navštívili...
Adreasa:
Na Františku 32,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz